+90(224) 243 12 30   /   +90(224) 243 13 18 (Fax)
info@cemtas.com.tr
Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TR EN DE
DOWNLOAD LİSTESİ
ÇELİK AĞIRLIK HESAPLAMA
Anasayfa     Üretim     Haddehane
"HADDEHANE çelikhanedede üretilmiş kütüklerin, müşterinin istediği ebatlara toleranslar dahilinde haddelendiği birimdir. Vasıflı çelik üretiminde, üretilen kütüklerin modern teknolojiyi yakalamış ve verimli bir haddehanede haddelenmesi gerekmektedir. İşte bu amaçla 1998 yılında ilk modernizesini yapan haddehane birimi 2015 yılında ikinci modernizesiyle gücüne güç katmış ve ÇEMTAŞ VASIFLI ÇELİK HADDEHANESİ üretim yelpazesine yeni ürünler eklemiştir. Çemtaş vasıflı çelik haddehanesi, 210.000 ton/yıl kapasitesi ve modern haddeleme prosesinin gerektirdiği bilgisayar otomasyonu kullanımı olanaklarıyla vasıflı çelik üretiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Üretim Akış Şemamız aşağıdaki gibidir."Haddehane birimi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

Yürüyen Tabanlı Tav Fırını
(THYSSEN - DANIELLI C.C.)
 • 50 ton / saat Kapasite
 • Atmosfer ve Sıcaklık  Kontrolü
 • Level-1 ve level-2 otomasyon kontrolü

Tufal Temizleme Ünitesi-1
(HERMETIC HYDRAULIC AB)
 • 350-400 bar basınçta su spreyi
 • Hazırlama haddesi öncesi birincil tufal temizleme

Blok Hadde
(SIEMENS VAI-PRIMETALS)
 • Otomasyon kontrollü tersinir Blok hadde
 • Sabit haddeleme ekseninde, otomatik kayar hadde tezgahı

Tufal Temizleme Ünitesi -2
( HERMETIK HYDRAULIK AB ) 
 • Sürekli hadde öncesinde ve içerisinde, 3 bölgede ikincil tufal temizleme
 • Her bölgede minimum 100 bar basınçla tufal temizleme

Sürekli Hadde-Ara Grup
(SIEMENS VAI - PRIMETALS)
 • 6 Ayaklı (3 Yatay ve 3 Dik Ayak)
 • Bilgisayar Kontrollü
Sürekli Hadde-Finish Gurubu
(DEMAG - SMS)
 • 6 Ayaklı (3 Yatay ve 3 Dik Ayak)
 • Bilgisayar Kontrollü

Anlık Boyut Ölçüm Cihazı
(ZUMBACH)
 • %100 Ölçüm
 • 3 lazer ölçüm ünitesi 360° boyut Tarama

Soğutma Izgarası
(DEMAG - SMS) 
 • Kalite Gruplarına Göre Soğutma Rejimi Belirlenmesi
 • Kontrollü Soğutma İçin Kısmi Kapaklı Sistem
 • İstifleme Olanağı

Kesim Alanı
 • Taşlı testere (PRIMETALS)
 • Soğuk makas (DEMAG)

Otomatik Paketleme Ünitesi (PRIMETALS)
 • Çemberleme (SIGNODE - 2 adet)
 • Tel Bağlama (SUND BRISTA)

Yürüyen Tabanlı Kütük Tav Fırını
ÇELİKHANE’de hazırlanan kütüklerin haddelenmesi için gerekli sıcaklığa tavlandığı fırın, 50 ton/saat kapasiteye sahiptir. Fırın içi sıcaklıklar, fırın basıncı, yanma havası ve atık gaz sıcaklıkları, hava ve yakıt miktarları bilgisayar ile veya manuel olarak kontrol edilebilmektedir. Bu kontroller sayesinde, tavlama esnasında kütük yüzeyinde oluşacak tufal tabakası minimum kalınlıkta oluşmaktadır. Bu sayede malzeme kaybı önlenerek, üretim maliyetlerinde önemli bir avantaj sağlanmakta, tufal sebebi ile hadde prosesi esnasında oluşabilecek yüzey hatalarının önüne geçilmektedir.  Fırından tavlanarak çıkan kütükler yüzeyinde oluşan tufallerin alınması için tufal alma ünitesine gelir.

Tufal Alma Ünitesi-1
Tav fırınından çıkan kütüğün üzerinde oluşan tufal tabakası, her biri 8 nozul içeren 4 adet dönen tornado başlığından 350-400 bar basınçlı suyun kütüğün dört yüzeyine püskürtülmesiyle temizlenir. Yüksek basınç elde etmek için 3 adet pompadan yararlanılır. Basınçlı su spreyinin tornado başlıklarından bir dönme hareketi ile beraber püskürtülmesi sayesinde haddeleme prosesi için kütük yüzeyinde maksimum temizlik elde edilmiş olur.

Blok Hadde
Sürekli hadde işleminden önce kütüğün ön haddeleme işleminin yapıldığı birimdir. Kayar mekanizmalı, iki yönde dönebilen, tek ayaklı bir sistemdir. Malzemelerin merdanelere verilmesi, yönlendirilmesi, ölçülerinin ayarlanması tam otomasyon ile kontrol edilir.

Tufal Alma Ünitesi-2
Haddeleme prosesi içerisinde ikincil tufal temizleme ünitesi olup, Blok hadde sonrasında, haddeleme esnasında malzemenin üzerinde oluşan ince tufal (demir-oksit) tabakasının sürekli hadde öncesinde ve içerisinde bulunan 3 bölgede minimum 100 bar basınçlı su spreyi ile temizlenme işlemi yapılır. Basınçlı su, üretilen malzeme yüzeyine en uygun açıyla sprey şeklinde çarparak yüzeyde birikmiş olan tufal tabakasını etkin bir şekilde temizler ve nihai ürünün yüzey kalitesini arttırır.

Sürekli Hadde Ara Grup & Finish Grubu
Ara grupta üçü yatay üçü dikey , Finish grubunda üçü yatay , üçü dikey  olmak üzere on iki hadde ayağından oluşur. Ara hadde grubu 2015 yılında yapılan yatırım ile işletmeye alınmıştır. Bu yatırımda,  98 yılında yapılan finish grubu haddemiz teknolojinin getirdiği en son sistemlerle donatılmıştır. Bu yatırımlar sonucunda, ileri teknoloji avantajları ile hassas toleranslarda üretim yapılması sağlanmıştır. Malzeme akışı, hızı ve diğer parametreler prosesle eş zamanlı olarak operasyon ekranlarında simüle edilerek eş zamanlı kontrol yapılması sağlanır. 

Anlık Boyut Ölçüm Cihazı
Üretilen her çubuk sürekli hadde sonundaki anlık boyut ölçüm cihazı tarafından %100 ölçü kontrolünden geçer. Bu cihaz 3 döner lazer ünite kullanarak, malzemenin bütün boyutlarında anlık tarama yapmakta ve sonuçları online olarak göstermektedir. Bu ölçüm ile çubukların profillerine göre standartlara uygunluğu ve toleranslar dahilinde üretildiği kontrol edilir. Sistem bilgisayar kontrollü olup, üretimin kontrollü ve standartlar içerisinde olması sağlanır.  Anlık boyut ölçüm cihazından geçen çubuk boyu 25 ila 42 m. arasında olacak şekilde sürekli hadde çıkışındaki döner makasta kesilir.

Soğutma Izgarası
Soğutma Izgarası kapaklı sistemi ve özel tasarımıyla sektörde az sayıda bulunan ızgaralar içerisindedir. İstifleme sistemi malzemelerin kontrollü soğumasını sağlamak için tasarlanmış olup, malzemelerin birbirleriyle temas halinde soğumasını sağlar.  Yaylık lama üretiminde, mamuller lama istifleme (piling/depiling) sistemi sayesinde, iki ve daha fazla boy lama üst üste olacak şekilde ızgaraya alınır ve yavaş soğutma sağlanır. Yuvarlak kesitli üretimde, mamuller yuvarlak istifleme (double notch) sistemi sayesinde, bir ızgara tırnağında iki boy malzeme olacak şekilde ızgaraya alınır ve yavaş soğuma sağlanır. Soğuma ızgarasında bu sistemlere ilave olarak, ayrıca bir soğuma hızı kontrolünü ve hava ile sertleşebilme özelliğine sahip çeliklerin yavaş soğumasını sağlayan yavaş soğutma kapakları mevcuttur.

Kesim Alanı
Soğutma ızgarasından gelen malzemelerin, müşterinin istediği boya kesildiği birimdir. Burada müşteri isteğine, malzeme kalitesine ve malzeme ebadına göre taşlı kesim ya da makas kesimi tercih edilir

Otomatik Paketleme Ünitesi
Sipariş boyuna kesilmiş çubukların müşterinin istediğine göre paketlendiği birimdir. Bu ünitede sırasıyla istifleme, çemberleme, tel bağlama, ağırlık ölçümü ve etiketleme operasyonları mevcuttur.
 • Blok Hadde
 • Blok Hadde
 • İstifleme
 • Paketleme
 • Paketleme
 • Soğutma Izgarası
 • Soğutma Izgarası
 • Sürekli Hadde
 • Taşlı Testere
 • Tav Fırını
 • Tufal Alma
 • Zumbach Ölçüm Cihazı