Kurumsal İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Küreselleşen Dünya ve hızlı rekabet ortamında insan faktörü firmaların ayakta kalabilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için en önemli etkenlerden biri haline gelmiştir.
Bu bilinçle ÇEMTAŞ' ta insan kaynakları süreci; şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür. Kurumsal başarıya ancak bilgili, deneyimli, işini kendisine meslek edinmiş ve motive olmuş çalışanlarla ulaşılacağına inanan Şirketimiz personeline sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlar.
Bu amaçla ÇEMTAŞ' ta İnsan Kaynakları uygulamaları, mevcut ve gelecekte kurulacak işlerin tarifi, değerlendirmesi ve planlaması, kadroların tespit ve tahsisi ve bu kadrolarda çalışan şirket mensuplarına fırsat eşitliği ve kendini geliştirme olanağı sağlayacak yansız ve adil uygulama standardı oluşturacak şekilde düzenlenir ve uygulanır.


İş Sağlığı ve Güvenliği

ÇEMTAŞ, bir firma için en önemli kaynağın insan kaynakları olduğunun bilincinde, çalışanlarının güvenliği ve sağlığı konusunda kurum ve birey bazında bir çok çalışma ve faaliyet gerçekleştirmektedir
OHSAS 18000 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olan ÇEMTAŞ’ın daimi kurullarından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu, her ay toplanmakta ve bir aylık değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir.
Bu kurulun dışında, tüm bölümlerin Bölüm İş Güvenliği sorumluları belirlenmiş olup, bölüm iş güvenliği sorumluları, çevre yöneticisi ve İş güvenliği yöneticisinden oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu bulunmaktadır.
Bu grup iş güvenliği faaliyetlerin daha yakından düzenleyip, takibini yapmak, ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni faaliyet kararları vermek için İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna yardımcı olmak amacıyla aylık toplantılarla faaliyetlerini İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu’na rapor etmekte ve bir sonraki dönem için faaliyet planı yapmaktadır. Yine İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında İş Güvenliği risk analizleri hazırlanmakta, kaza meydana gelmeden önleyebilmek için ramak kala formu kullanılmakta, İş Güvenliği Uzmanı tarafından periyodik saha kontrolleri yapılmakta görülen aksaklıklar raporlanarak giderilmesi sağlanmaktadır. Meydana gelen İş Kazalarının tekrarını önlemek için kaza-olay inceleme ve araştırma formları kullanılarak kazanın nedeni irdelenmekte ve kazanın tekrarını önlemek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


Eğitim çalışmaları dahilinde ise tüm çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmektedir.

©2022 - Çemtaş Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM